Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi

Strona :
1
 
2
 


Kancelaria Adwokacka często prowadzi postępowania w sprawach - w których rodzic, z uwagi na sytuację rodzinną zmuszony jest wystąpić do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka. Zdarza się, że wymagany jest taki wniosek, aby uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe. Obecność adwokata w takim postępowaniu, gwarantuje, że zostanie ono przeprowadzone skutecznie i prawidłowo.

odrzucenie spadku przez małoletniego przed Sądem Rodzinnym
data publikacji: 2014-08-08 09:55:19

Wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego dotyczy kwestii alimentów. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia prawne, dotyczące obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria Adwokacka - jest wyspecjalizowana w dochodzeniu i prowadzeniu roszczeń alimentacyjnych.
data publikacji: 2014-08-06 09:03:45

Zdarza się, że klienci Kancelarii Adwokackiej zgłaszają się - jako osoby będące dłużnikami, co do których toczy się, bądź toczyło się postępowanie egzekucyjne. Takie postępowanie niesie za sobą koszty komornicze, które mogą być dodatkowym nadmiernym obciążeniem finansowym dłużnika.

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku adwokat Stanisław Dek specjalizuje się w prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego - komorniczego.
data publikacji: 2014-08-05 13:21:06

W związku z pytaniem kierowanym do Kancelarii Adwokackiej  odnośnie postępowania upominawczego postaramy się przybliżyć procedurę  tego postępowania. W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwanemu, który kwestionuje okoliczności na podstawie których wydany został nakaz zapłaty - przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu


Do złożenia sprzeciwu nie jest wymagany pełnomocnik, jednakże wskazujemy, że procedura składania sprzeciwu obwarowana jest szeregiem obowiązków pozwanego, zaś wszelkie uchybienia mogą mieć negatywne skutki prawne. Skorzystanie z pomocy adwokata gwarantuje skuteczne prowadzenie postępowania, nadto w przypadku oddalenia powództwa - stronie reprezentowanej przez pełnomocnika przysługuje zwrot poniesionych kosztów.data publikacji: 2014-08-05 11:58:14

Pracownicy naszej kancelarii często spotykają się z pytaniami typu:
Kupiłem w przez internet podzespoły do komputera. Okazało się, że nie są kompatybilne z posiadanym przeze mnie sprzętem. Czy istnieje możliwość zwrotu lub wymiany zakupionych części?

Poniżej przedstawiamy zarys praktycznych wyjaśnień - przygotowany przez osobę posiadającą dużą wiedzę w tym przedmiocie - P. Wandę Książek, której za publikację - bardzo dziękujemy. 
data publikacji: 2014-07-24 09:16:54
Strona :
1
 
2
 
Wnioskodawca , domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką ustalonych ugodą. Każda próba wykonania kontaktu i zabrania dziewczynki z miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania, kończyła się interwencją policji.Sąd wniosek uwzględnił - orzekając zagrożeniem zapłaty kwotą 200 zł za każdy odwołany kontakt. 
Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 roku, domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką , ustalonych ugodą zawartą pomiędzy wnioskodawcą , a  matką dziecka , przed Sądem Rejonowym w Sokółce z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt III Nsm xx/18, Sąd po rozpoznaniu sprawy - zagroził matce dziecka nakazem zapłaty za dalsze odwoływanie i nierealizowanie kontaktów.