Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi

Strona :
1
 

Bardzo często przedmiotem pomocy Kancelarii Adwokackiej - klientom, jest uregulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem.  Kwestia ta regulowana jest  zarówno w trakcie trwania małżeństwa, w sytuacji gdy doszło do faktycznej separacji, na etapie postępowania rozwodowego, czy też w sytuacji rozpadu związku nieformalnego.  Istotne jest, że adwokat może przez wszczęciem procedury przeprowadzić swoiste mediacje między stronami, wyjaśniając kwestie związane z prawem do kontaktu z dzieckiem.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, aby przeprowadzić skutecznie i sprawnie takie postępowanie, odpowiednio sformułować wniosek, wnioski dowodowe czy też uzasadnienie.
data publikacji: 2014-08-11 10:31:34
Strona :
1
 
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.