Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ogłoszenia

» jesteś tutaj: » Ogłoszenia
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Oferta dla przedsiębiorstw - promujących swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców przekazujących komunikaty reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej - której adresy są dostępne na naszej stronie,  uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 VAT-U  zapoznanie się przez adwokatów  z  materiałami reklamowymi stanowi odpłatną usługę. Koszt zapoznania się z komunikatem reklamowym poprzez email - wynosi obecnie 100 zł netto.

Informuje, że adresy poczty elektronicznej zostały opublikowane na stronie celem ułatwienia klientom kontaktu z adwokatem, zaś osoby wykorzystujące w/w dane do reklamowania swoich produktów, bez naszej wyraźnej zgody  - będą obciążane kosztami.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok, adwokaci

data publikacji: 2014-09-19 15:35:48