Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ogłoszenia

» jesteś tutaj: » Ogłoszenia
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Konta bankowe Sądów w Białymstoku

Konta bankowe Sąd Rejonowy w Białymstoku

 • I Wydział Cywilny
     
  74 1010 0055 2963 0040 3600 0001

     
  II Wydział Cywilny
   
  47 1010 0055 2963 0040 3600 0002

    
  II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna
    
  82 1010 0055 2963 0140 3600 0002

     
  III Wydział Karny
     
  20 1010 0055 2963 0040 3600 0003


  III Wydział Karny Sekcja ds. Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym
     
  55 1010 0055 2963 0140 3600 0003


  IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
     
  90 1010 0055 2963 0040 3600 0004


  V Wydział Rodzinny i Nieletnich
     
  63 1010 0055 2963 0040 3600 0005


  VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
     
  36 1010 0055 2963 0040 3600 0006


     
  VII Wydział Karny
     
  09 1010 0055 2963 0040 3600 0007


  VIII Wydział Gospodarczy
     
  79 1010 0055 2963 0040 3600 0008


     
  IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     
  52 1010 0055 2963 0040 3600 0009

     

  X Wydział Rejestru Zastawów
     
  25 1010 0055 2963 0040 3600 0010


   
  XI Wydział Cywilny
    
  95 1010 0055 2963 0040 3600 0011

     
  XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
     
  68 1010 0055 2963 0040 3600 0012


    
  XIII Wydział Karny
     
  41 1010 0055 2963 0040 3600 0013


   
  XV Wydział Karny
     
  84 1010 0055 2963 0040 3600 0015


 • Rachunek główny:  85 1010 1049 0022 0622 3100 0000 w NBP O/O Białystok na który należy wpłacać dochody budżetowe takie jak: opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe, itd.


 • rachunek sum depozytowych -


       1

  PLN

  90 1130 1017 0021 1001 7090 0004

  2.

  USD

  63 1130 1017 0021 1001 7090 0005

  3.

  EUR

  47 1130 1017 0021 1001 7090 0002

  4.

  CHF

  74 1130 1017 0021 1001 7090 0001

  5.

  GBP

  20 1130 1017 0021 1001 7090 0003

  w BGK O/O Białystok, na który należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.


 • rachunek sum na zlecenie - 25 1010 1049 0022 0613 9800 0000 w NBP O/O Białystok, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego, np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie itp.
 • rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 73 1130 1059 0017 3392 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki


Konto bankowe Sąd Okręgowy w Białymstoku


Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

 • 50 1010 1049 0017 2022 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

 • 87 1010 1049 0017 2013 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe w sprawach karnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

 • 39 1010 1049 0017 2013 9120 0000

Konto sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczące prowadzonych przez Sąd Okręgowy przetargów)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

 • 05 1010 1049 0017 2013 9120 1000Konto bankowe Sąd Apelacyjny w Białymstoku


NBP O/O Białystok
19 1010 1049 0093 3522 3100 0000 - opłaty sądowe


NBP O/O Białystok
08 1010 1049 0093 3513 9120 0000 - wadium do przetargu


NBP O/O Białystok
56 1010 1049 0093 3513 9800 0000 zaliczki na koszty procesowe - (opinie biegłych sądowych)
kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok, adwokaci , konto bankowe sąd opłata sądowa


data publikacji: 2014-09-09 15:27:16