Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 

W przypadku uniewinnienia, bądź umorzenia postępowania karnego, oskarżonemu który korzystał z pomocy prawnej z wyboru - przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Może się zdarzyć, że Sąd zasądzając zwrot tych kosztów, nie weźmie pod uwagę umowy między oskarżonym a obrońcą i zasądzi zwrot kosztów w wysokości minimalnej, a nie tych faktycznie poniesionych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kosztów - mogą one być dochodzone w wysokości nie większej, niż 6-cio krotność stawki minimalnej. Stawka była ustalana Rozporządzeniem MS w roku 2002.

Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie, gdzie Sąd I instancji - zarządził zwrot kosztów w wysokości minimalnej stawki, na skutek odwołania - Sad Okręgowy uchylił przedmiotowe postanowienie do ponownego rozpoznania. W konsekwencji - oskarżony, prawomocnie uniewinniony otrzymał zwrot faktycznych kosztów, jakie poniósł na obronę.
data publikacji: 2015-09-01 09:36:42
Strona :
1
 
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony