Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
Sprawa dotyczy ustalenia wad w wykonanej umowie - strona powodowa zarzucała, ich niewłaściwe wykonanie przez pozwanego, który natomiast wywiódł pozew wzajemny za brak zapłaty za umowę. 
data publikacji: 2020-02-12 10:25:52
Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia dotyczącego rozliczeń między przedsiębiorcami - Sąd powództwo główne oddalił w całości, uwzględniając natomiast pozew wzajemny. 
data publikacji: 2020-02-12 10:23:05
Postępowanie toczyło się pomiędzy byłym właścicielem nieruchomości, oraz wykonawcą dachu - w ramach umowy o roboty budowlane. Nieruchomość została sprzedana osobie 3, która do właściciela zgłosiła się z żądaniem obniżenia ceny w ramach rękojmi. Z uwagi na treść opinii biegłego, właściciel zawarł ugodę z nowym nabywcą i wystąpił do głównego wykonawcy z żądaniem zapłaty - na zasadzie regresu. Pozwany kwestionował wady, podnosił zarzut przedawnienia twierdząc, że wykonywał dzieło. Zarzuty okazały się być bezpodstawne i Sąd ich nie uwzględnił. Strona powodowa wystąpiła o częściowa zapłatę, celem uzyskania prejudykatu.
data publikacji: 2017-06-05 08:57:42
Materiały z wykładu - wybrane problemy w umowie o roboty budowlane w orzecznictwie
data publikacji: 2014-10-17 11:13:30
Strona :
1
 
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.