Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
data publikacji: 2022-01-11 15:03:25
Klient zgłosił się do Kancelarii w związku z oskarżeniem o popełnienie 2 wykroczeń, przy czym 1 zarzut dotyczył prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na fakt, iż docelowo okazało się, że była to dopuszczalna ilość alkoholu, został uniewinniony w części. Skutkiem tego było złożenie wniosku o zwrot części kosztów poniesionej obrony. Sąd - zgodnie z przepisami i złożonym wnioskiem - koszty te zwrócił obwinionemu. 
data publikacji: 2019-09-06 07:55:27
Zasadą jest, że w przypadku uniewinnienia osoby oskarżonej - nie ponosi ona kosztów swojej obrony. W praktyce oznacza to, że wydatki na adwokata są zwracane przez Sąd - ze środków Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie pomimo złożonego wniosku - Sąd I instancji zasądził na rzecz uniewinnionego Klienta - jedynie część kwoty, jakiej się domagał i jaką faktycznie poniósł w związku z uniewinnieniem i ustanowieniem adwokata. Postanowienie zostało zaskarżone, a Sąd odwoławczy uznając racje pełnomocnika - - podwyższył kwotę zwrotu kosztów.
data publikacji: 2017-02-27 09:01:34
Strona :
1
 
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony