Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
25
W przedmiotowej sprawie, na wniosek adwokata uczestnika postępowania - w związku ze zleceniem sporządzenia spisu inwentarza, Sąd rozpoznawał kwestie prawidłowego naliczania podatku VAT. Sposób rozliczenia tego podatku - " w stu" czy " od stu"  był przedmiotem sporu - do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.  Sąd stanął  na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku  od towarów i usług.
data publikacji: 2017-10-03 10:17:22
W niniejszym postępowaniu adwokat, na wniosek klienta - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, złożył skargę na komornika w związku z wydanym postanowieniem. Zarzuty skargi - zostały przez Sąd uwzględnione, Sąd przyjął, że organ egzekucyjny dopuścił się szeregu uchybień, na niekorzyść dłużnika. Skutkiem wywiedzionej skargi było uchylenie postanowienia w zaskarżonej części. Z uwagi na fakt, iż dłużnik był reprezentowany przez adwokata, Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych od wierzyciela. 
data publikacji: 2017-10-03 10:07:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią orzeczenia rozstrzygającego skargę dłużnika, w związku z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości. Na skutek skargi - Sąd Rejonowy ją w części uwzględnił, natomiast złożone zażalenie oddalił, jako bezzasadne.
data publikacji: 2017-10-02 19:28:40
W niniejszej sprawie klient zgłosił się do adwokata z nakazem zapłaty wydanym w związku z karą umowną, nałożoną za niezwróceniem w terminie dekodera po wypowiedzeniu umowy. Na skutek złożonego sprzeciwu Sąd powództwo oddalił, uznając, że nie jest ono zasadne. U podstaw rozstrzygnięcia legły zarzuty adwokata poparte na rozprawie. Wyrok jest nieprawomocny.
data publikacji: 2017-10-02 19:12:50
W przedmiotowej sprawie Sąd rozstrzygał powództwo o rozwód i alimenty na małoletnie dziecko. Z uwagi na zebrany materiał dowodowy - Sąd przyjął, że winą za rozkład pożycia należy obciążyć pozwanego. Sąd rozstrzygnął o władzy rodzicielskiej , wysokości alimentów oraz kontaktach ojca z dzieckiem.
data publikacji: 2017-09-19 09:36:12
Przedmiotowe postanowienie dotyczy sprawy w której oskarżony, z uwagi na  stan zdrowia psychicznego - sprawa została umorzona. Sąd I instancji orzekła wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo, że zarzucano mu jedynie posiadanie narkotyków i nie było to związane z kierowaniem pojazdu - po ich użyciu.
data publikacji: 2017-09-19 09:12:18
W niniejszej sprawie Sąd rozstrzygał zażalenia stron i biegłego związane z kosztami za sporządzenie opinii. Sąd pierwszej instancji, obniżył częściowo przyznane wynagrodzenie - ustalone postanowieniem komornika. Na skutek zażalenia strony oraz biegłego, Sąd utrzymał w mocy postanowienie I instancji - przedstawiając swoje stanowisko w sprawie 
data publikacji: 2017-09-19 09:05:53
Na skutek zdarzenia drogowego doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Z uwagi na stanowisko uczestników - sprawa trafiła do Sądu i była przedmiotem analizy biegłego. Sąd uznał obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu, obciążył kosztami w sprawie i wymierzył karę grzywny.
data publikacji: 2017-09-15 12:02:11
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie, gdzie obwiniony - kierując pojazdem nie posiadał ku temu uprawnień, nadto nie posiadał ważnej polisy OC. Sąd uznał go za winnego zarzucanych mu czynów, wymierzając karę grzywny w wysokości 800 zł. 
data publikacji: 2017-09-15 11:49:00
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie alimentów. W sprawach o te świadczenie, zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku - np. w przypadku pozwu o ich podwyższenie, tak aby przez czas trwania sprawy - alimenty były dostosowane do potrzeb osoby uprawnionej. 
data publikacji: 2017-09-15 09:27:58
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
data publikacji: 2017-08-10 09:01:09
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
data publikacji: 2017-08-03 15:40:18
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
25