Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.


Rozszerzenie listy przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej w -  o przedmioty  niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.

W dniu 18 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca zmianę w art. 829 k.p.c.  Po nowelizacji w/w przepisu  komornik nie będzie mógł zlicytować np. wózka inwalidzkiego ( elektrycznego) , chodzika. Nowelizacja nawiązuje do rozwiązania w procedurze egzekucyjnej w administracji. W postępowaniu administracyjnym wyłączone są przedmioty niezbędne ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny.

Dotychczasowa luka pozwalała na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji sądowej także odnośnie przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Tymczasem w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajduje się wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny.

Nowelizacja ujednolica regulacje postępowań egzekucyjnych odnośnie braku możliwości prowadzenia takich postępowań w zakresie przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zabezpieczając ich prawa w tym zakresie

Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 2014 r.o zmianie KPC DzU z 2014 poz. 1091

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok


adwokat Białystok pomoc prawna 

adwokaci Białystok sprawy rodzinne i

kancelaria Adwokacka Białystok porady prawne

sprawy karne adwokat Białystok
egzekucja komornicza Białystok
 
skuteczny adwokat Białystok, sprawy rodzinne i cywilne

data publikacji: 2014-09-19 09:36:52

Zobacz także:
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej
Opcja zadawania pytań dodana!
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony