Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ogłoszenia

» jesteś tutaj: » Ogłoszenia
Oferta dla przedsiębiorstw - promujących swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców przekazujących komunikaty reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej - której adresy są dostępne na naszej stronie,  uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 VAT-U  zapoznanie się przez adwokatów  z  materiałami reklamowymi stanowi odpłatną usługę. Koszt zapoznania się z komunikatem reklamowym poprzez email - wynosi obecnie 100 zł netto.

Informuje, że adresy poczty elektronicznej zostały opublikowane na stronie celem ułatwienia klientom kontaktu z adwokatem, zaś osoby wykorzystujące w/w dane do reklamowania swoich produktów, bez naszej wyraźnej zgody  - będą obciążane kosztami.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok, adwokaci

data publikacji: 2014-09-19 15:35:48
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony