Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
W przedmiotowej sprawie Sąd rozstrzygał powództwo o rozwód i alimenty na małoletnie dziecko. Z uwagi na zebrany materiał dowodowy - Sąd przyjął, że winą za rozkład pożycia należy obciążyć pozwanego. Sąd rozstrzygnął o władzy rodzicielskiej , wysokości alimentów oraz kontaktach ojca z dzieckiem.
Przedmiotowe postanowienie dotyczy sprawy w której oskarżony, z uwagi na  stan zdrowia psychicznego - sprawa została umorzona. Sąd I instancji orzekła wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo, że zarzucano mu jedynie posiadanie narkotyków i nie było to związane z kierowaniem pojazdu - po ich użyciu.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
25
W przedmiotowej sprawie Sąd rozstrzygał powództwo o rozwód i alimenty na małoletnie dziecko. Z uwagi na zebrany materiał dowodowy - Sąd przyjął, że winą za rozkład pożycia należy obciążyć pozwanego. Sąd rozstrzygnął o władzy rodzicielskiej , wysokości alimentów oraz kontaktach ojca z dzieckiem.
data publikacji: 2017-09-19 09:36:12
Przedmiotowe postanowienie dotyczy sprawy w której oskarżony, z uwagi na  stan zdrowia psychicznego - sprawa została umorzona. Sąd I instancji orzekła wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo, że zarzucano mu jedynie posiadanie narkotyków i nie było to związane z kierowaniem pojazdu - po ich użyciu.
data publikacji: 2017-09-19 09:12:18
W niniejszej sprawie Sąd rozstrzygał zażalenia stron i biegłego związane z kosztami za sporządzenie opinii. Sąd pierwszej instancji, obniżył częściowo przyznane wynagrodzenie - ustalone postanowieniem komornika. Na skutek zażalenia strony oraz biegłego, Sąd utrzymał w mocy postanowienie I instancji - przedstawiając swoje stanowisko w sprawie 
data publikacji: 2017-09-19 09:05:53
Na skutek zdarzenia drogowego doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Z uwagi na stanowisko uczestników - sprawa trafiła do Sądu i była przedmiotem analizy biegłego. Sąd uznał obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu, obciążył kosztami w sprawie i wymierzył karę grzywny.
data publikacji: 2017-09-15 12:02:11
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie, gdzie obwiniony - kierując pojazdem nie posiadał ku temu uprawnień, nadto nie posiadał ważnej polisy OC. Sąd uznał go za winnego zarzucanych mu czynów, wymierzając karę grzywny w wysokości 800 zł. 
data publikacji: 2017-09-15 11:49:00
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie alimentów. W sprawach o te świadczenie, zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku - np. w przypadku pozwu o ich podwyższenie, tak aby przez czas trwania sprawy - alimenty były dostosowane do potrzeb osoby uprawnionej. 
data publikacji: 2017-09-15 09:27:58
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
data publikacji: 2017-08-10 09:01:09
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
data publikacji: 2017-08-03 15:40:18
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku rozwodowego, gdzie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok I instancji, w zakresie miejsce pobytu dziecka, oraz władzy rodzicielskiej. Na skutek złożonego odwołania Sąd uznał, ze   apelacja powódki w zakresie podważającym orzeczenie o: władzy rodzicielskiej, pieczy nad dzieckiem, obowiązku alimentacyjnym i kontaktach z synem zasługiwała na uwzględnienie.
data publikacji: 2017-08-03 15:33:01
Strona powodowa w niniejszej sprawie, domagała się zasądzenia na swoją rzecz - kwoty wynikającej z wystawionej faktury, w oparciu o umowę najmu maszyny. Pozwana spółka zakwestionowała swój obowiązek, ale powództwo z uwagi na przedstawione dowody, zostało uwzględnione. Strona powodowa dysponowała zamówieniem, protokołem dostawy i odbiorem maszyny. Zarzuty spółki - nie zostały uwzględnione.
data publikacji: 2017-08-02 14:07:25
W niniejszej sprawie powód wystąpił o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego, bądź jego obniżenie. U podstaw roszczenia legł fakt, iż powód jako osoba zobowiązana - utracił częściowo możliwość zarobkowania z uwagi na stan zdrowia, natomiast pozwany - uprawniony, pomimo orzeczonej niepełnosprawności i posiadanej renty z tytułu niezdolności do pracy - wykonywał pracę dorywczą. Sąd powództwo uwzględnił w części, obniżając alimenty do kwoty po 250 zł.
data publikacji: 2017-08-02 13:54:29
W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zwrotu udzielonej byłym małżonkom pożyczki. Do jej udzielenia doszło w trakcie małżeństwa dłużników, które następnie zostało rozwiązane. Pożyczkobiorca - zięć powódki, zaprzeczył aby środki jaki otrzymał były przekazane w formie pożyczki, twierdząc, że była to darowizna. Taki stan rzeczy nie znalazł uznania w oczach sądu, bowiem pozwany sam sobie zaprzeczał, a zeznania jego i jego świadków ( rodzina) nie były wiarygodne i często wzajemnie się wykluczały.

Sąd uznał, że przekazywane kwoty były pożyczką i powódka miała prawo domagania się jej zwrotu.
data publikacji: 2017-07-06 12:05:05
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
25