Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych

Strona :
1
 
2
 


Kancelaria Adwokacka często prowadzi postępowania w sprawach - w których rodzic, z uwagi na sytuację rodzinną zmuszony jest wystąpić do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka. Zdarza się, że wymagany jest taki wniosek, aby uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe. Obecność adwokata w takim postępowaniu, gwarantuje, że zostanie ono przeprowadzone skutecznie i prawidłowo.

odrzucenie spadku przez małoletniego przed Sądem Rodzinnym
data publikacji: 2014-08-08 09:55:19

Wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego dotyczy kwestii alimentów. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia prawne, dotyczące obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria Adwokacka - jest wyspecjalizowana w dochodzeniu i prowadzeniu roszczeń alimentacyjnych.
data publikacji: 2014-08-06 09:03:45

Zdarza się, że klienci Kancelarii Adwokackiej zgłaszają się - jako osoby będące dłużnikami, co do których toczy się, bądź toczyło się postępowanie egzekucyjne. Takie postępowanie niesie za sobą koszty komornicze, które mogą być dodatkowym nadmiernym obciążeniem finansowym dłużnika.

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku adwokat Stanisław Dek specjalizuje się w prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego - komorniczego.
data publikacji: 2014-08-05 13:21:06

W związku z pytaniem kierowanym do Kancelarii Adwokackiej  odnośnie postępowania upominawczego postaramy się przybliżyć procedurę  tego postępowania. W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwanemu, który kwestionuje okoliczności na podstawie których wydany został nakaz zapłaty - przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu


Do złożenia sprzeciwu nie jest wymagany pełnomocnik, jednakże wskazujemy, że procedura składania sprzeciwu obwarowana jest szeregiem obowiązków pozwanego, zaś wszelkie uchybienia mogą mieć negatywne skutki prawne. Skorzystanie z pomocy adwokata gwarantuje skuteczne prowadzenie postępowania, nadto w przypadku oddalenia powództwa - stronie reprezentowanej przez pełnomocnika przysługuje zwrot poniesionych kosztów.data publikacji: 2014-08-05 11:58:14

Pracownicy naszej kancelarii często spotykają się z pytaniami typu:
Kupiłem w przez internet podzespoły do komputera. Okazało się, że nie są kompatybilne z posiadanym przeze mnie sprzętem. Czy istnieje możliwość zwrotu lub wymiany zakupionych części?

Poniżej przedstawiamy zarys praktycznych wyjaśnień - przygotowany przez osobę posiadającą dużą wiedzę w tym przedmiocie - P. Wandę Książek, której za publikację - bardzo dziękujemy. 
data publikacji: 2014-07-24 09:16:54
Strona :
1
 
2