Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię formalnych braków pisma procesowego - wskazanie miejsca pracy pozwanego, zamiast jego miejsca zamieszkania
data publikacji: 2014-08-12 14:06:18

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię wyłączenia sędziego - w sytuacji uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania w sprawie  III CZP 55/14
data publikacji: 2014-08-12 14:04:10

Kancelaria Adwokacka podaje wyrok TK z 10.7.2014 r., P 19/13

 

data publikacji: 2014-08-08 12:30:46

Właśnie oddaliśmy do Państwa dyspozycji nową platformę do zadawania pytań online. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to usprawni współpracę z Państwem i umożliwi szybszą komunikację z Kancelarią.
data publikacji: 2013-08-14 14:34:18

W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą Kancelarią. Zapraszamy do lektury!
data publikacji: 2013-08-14 14:29:32
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24