Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 

Kancelaria Adwokacka - prowadzi również sprawy z zakresu roszczeń przeciwko ubezpieczycielom, którzy nagminnie odmawiają wypłaty odszkodowań, bądź je zaniżają w sposób nieuprawniony. W prezentowanym poniżej stanie faktycznym sprawca wypadku, który przyznał się i przyjął mandat - na etapie postępowania likwidacyjnego - zmienił zdanie ( najprawdopodobniej wskutek działań likwidatora) co skutkowało postawą ubezpieczyciela - odmową wypłaty pełnego odszkodowania za zniszczony samochód, w oparciu o rzekomy zarzut przyczynienia się do powstałej szkody. cą mu wdać się w polemikę z biegłym - w przypadku gdy dojdzie do wydania niekorzystnej opinii.

adwokat Białystok
data publikacji: 2014-08-21 09:28:03


Osoby wobec których prowadzona jest egzekucja - często z uwagi na zawiłość sformułowań prawnych, nie są w stanie ocenić, czy organ egzekucyjny w sposób prawidłowy naliczył opłatę egzekucyjną. Kancelaria Adwokacka - prowadziła sprawę dłużnika, w stosunku do którego komornik umorzył postępowanie, bowiem doszło do wznowienia postępowania sądowego - zaś strona powodowa cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia. Równolegle toczyło się postępowanie egzekucyjne które zostało umorzone, zaś dłużnik - co ciekawe obciążony kosztami.


data publikacji: 2014-08-14 09:08:31
Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.- Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie kwestii wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - w kontekście konieczności takiego wypowiedzenia wszystkim współwłaścicielom.
data publikacji: 2014-08-12 14:27:02


Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. - Sąd Najwyższy  wypowiedział się co do przesłanki dopuszczalności środka zaskarżenia - w sytuacji pokrzywdzenia orzeczeniem
data publikacji: 2014-08-12 14:25:18
Sąd Najwyższe w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 roku - rozstrzygał kwestię możliwości zażalenia postanowienia sądu oddalającego skargę na czynność komornika. 
data publikacji: 2014-08-12 14:10:09
Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 11 lipca 2014 roku rozstrzygnął kwestię przedawnienia roszczenia  o zwrot opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
data publikacji: 2014-08-12 14:08:06
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię formalnych braków pisma procesowego - wskazanie miejsca pracy pozwanego, zamiast jego miejsca zamieszkania
data publikacji: 2014-08-12 14:06:18

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię wyłączenia sędziego - w sytuacji uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania w sprawie  III CZP 55/14
data publikacji: 2014-08-12 14:04:10

Kancelaria Adwokacka podaje wyrok TK z 10.7.2014 r., P 19/13

 

data publikacji: 2014-08-08 12:30:46

Właśnie oddaliśmy do Państwa dyspozycji nową platformę do zadawania pytań online. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to usprawni współpracę z Państwem i umożliwi szybszą komunikację z Kancelarią.
data publikacji: 2013-08-14 14:34:18

W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą Kancelarią. Zapraszamy do lektury!
data publikacji: 2013-08-14 14:29:32
Strona :
1
   ...  
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24