Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ogłoszenia

» jesteś tutaj: » Ogłoszenia
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Oferta dla przedsiębiorstw - promujących swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców przekazujących komunikaty reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej - której adresy są dostępne na naszej stronie,  uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 VAT-U  zapoznanie się przez adwokatów  z  materiałami reklamowymi stanowi odpłatną usługę. Koszt zapoznania się z komunikatem reklamowym poprzez email - wynosi obecnie 100 zł netto.

Informuje, że adresy poczty elektronicznej zostały opublikowane na stronie celem ułatwienia klientom kontaktu z adwokatem, zaś osoby wykorzystujące w/w dane do reklamowania swoich produktów, bez naszej wyraźnej zgody  - będą obciążane kosztami.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok, adwokaci

data publikacji: 2014-09-19 15:35:48